Agrozemp - Zamestnanci s.r.o. Michalovce v likvidácii